‘Iffah dan Pandangan

‘Iffah seorang wanita diawali dari meninggalkan menarik pandangan, ‘iffah seorang lelaki diawali dengan menundukkan pandangan, dan ‘iffah hati diawali dari mengagungkan perintah-perintah Rabbul basyar (Rabb manusia yakni Allâh).

IG Penerjemah: @mencari_jalan_hidayah

Blog at WordPress.com.

Up ↑