Silogisme Abu Murrah (dan Mu’tazilah)

Silogisme Abu Murrah, logika ilmu menalar yang diwariskannya kepada aqlaniyyun … -ia menyuguhkan premis-premis rasio di hadapan wahyu, yakni mengemukakan qiyas di hadapan keberadaan dalil. Adapun natijahnya adalah sebagaimana yang kita tahu, ia tak sujud kepada Adam …


ibn al-Qayyim -rahimahullah- berkata:

Sesungguhnya menentang wahyu dengan akal merupakan warisan Syaikh Abu Murrah (yakni Iblis). Abu Murrah makhluk pertama yang menentang dalil wahyu dengan akal seraya mengedepankan akal dari wahyu. Sesungguhnya tatkala Allah -subhanhu- memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam, Abu Murrah pun menentang perintah-Nya dengan menggunakan qiyas aqli (silogisme akal) yang tersusun dari dua premis hamliyah (premis-premis yang mengandung natijah secara implisit). Salah satu premis Abu Murrah adalah ucapan, ” Aku lebih baik daripada Adam,” dan ini merupakan premis pertama. Adapun premisnya yang kedua dibuang (yakni tak disebutkan), sedangkan takdirnya adalah, “Fadhil (yang utama) itu tidak sujud kepada mafdhul (yang kurang utama).” -Ibn al-Qayyim, Hujjah Iblis …

-HW ibn Tato WW-

Andai Engkau Dengar Suara Pena Malaikat

” Andai kamu mendengar suara pena malaikat yang tengah mencatatkan namamu dalam daftar orang-orang yang rajin berdzikir, niscaya kamu akan (memilih) mati dalam keadaan penuh kerinduan (kepada-Nya).”

Syaikh Ibnu Qayyim Rahimahullah

Ketaatan dan Kemaksiatan

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata;

Ketaatan mendatangkan bagi hamba keberkahan dalam segala hal.
Sedangkan kemaksiatan memusnahkan segala keberkahan.

(Tariqul Hijratain 1/547)

Kemaksiatan yang Banyak Masih Lebih Ringan Daripada Ucapan Selamat Natal oleh Seorang Muslim

Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah Rahimahullah berkata:

” فعل المعاصي مجتمعة أهون من تهنئة النصارى بعيدهم ” .
📚 أحكام أهل الذمة ١/١٦١ .

Mengerjakan kemaksiatan – kemaksiatan yang banyak itu masih ringan dari pada mengucapkan selamat Natal bagi kaum Nasrani

(Ibn Qayyim al-Jawziyah, Ahlam Ahli-dzimmah vol.1, 171).

(Ust Fadlan Fahamsyah)

Blog at WordPress.com.

Up ↑