Bahtera Penyelamat di Akhir Zaman itu Bernama

Hendaknya kitapun menangisi atas mereka dari keluarga kita yang belum mau naik ke bahtera bernama Tauhid dan Sunnah, yang dengan itu Allah selamatkan kita dari hukuman yang meluluh-lantak seperti air bah yang datang bergulung bersama zaman-zaman yang penuh fitnah maksiat dan dajjaliyyun.
.
Sungguh, sungguh sangat celaka mereka yang menyia-nyiakan bahtera penyelamat berupa petunjuk terhadap aqidah yang lurus.

Blog at WordPress.com.

Up ↑