(33) Gunung Geulis Arjasari

Gunung Geulis terletak di Kecamatan Arjasari, berketinggian 1281 mdpl. Gunung ini adalah puncak tertinggi dari Bukit Barisan Bandung (BBB) yang berjajar dari Ciparay hingga Banjaran.

Gn Geulis tampak dari Ciparay

Gn Geulis tampak dari sisi utara
Tebing Cadas Palintang di sisi utara Pasir Kiara Lawang
Gn Geulis
Gn Koromong, Ps Cadas Gantung, Ps Batu Goong
Gn Sela dengan dua puncakan
Ps Kiara Lawang
Jalur pendakian yang sangat licin
Kabut menyergap
Ps Batu Goong, Ps Cadas Gantung, Gn Koromong

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. (QS Luqman: 10)


Kembali: https://mistytrail190318094.wordpress.com/jalan-setapak-berkabut/1/

Berikutnya: Gunung Pipisan
https://mistytrail190318094.wordpress.com/jalan-setapak-berkabut/35/

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55