(30) Gunung Batu Jonggol

Bukit dengan ketinggian sekitar 875 mdpl ini dikenal dengan nama Gunung Batu Jonggol, walaupun sebetulnya tidak terletak di Kecamatan Jonggol, melainkan Kecamatan Sukamakmur.

Gn Sanggabuana

(Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati; sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya. (QS Al Anbiya: 104)


Kembali: https://mistytrail190318094.wordpress.com/jalan-setapak-berkabut/1/

Berikutnya: Perjalanan Limbangan – Citengah
https://mistytrail190318094.wordpress.com/jalan-setapak-berkabut/32/

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55